Find køber til andelsbolig

Der findes mange af muligheder for at finde købere til andelsboliger. Mange finder finder en køber til deres andelsbolig via netværk og social medier. Herudover findes der nogle ganske effektive boligportaler hvorigennem man kan finde en køber til andelsboligen.

Hvis du ikke har en køber i dit netværk kan du finde en køber til din andelsbolig ved at  annoncere din bolig på en af de mange boligportaler som findes.

Når du opretter annoncen for dit lejemål er det vigtigt at få den til at give et godt og retvisende billede af boligen. Det sker gennem at anføre rigtige oplysninger samt en god beskrivelse og gode billeder. På den måde tiltrækker du også de mest relevante købere.

Dette skal du have med i annoncen:

  • Andelsboligens adresse
  • Interessant beskrivelse om boligen og området
  • Størrelsen på boligen angivet i kvadratmeter
  • Vurderingspris, salgspris og månedlig ydelse alt inklusiv
  • Husorden og vedtægter
  • Andelsboligforeningens seneste regnskab
  • Pæne billeder af boligen, samt plantegning
  • Dine kontaktoplysninger som navn, telefonnummer og mailadresse

Kom i gang med annoncering af din andelsbolig lige her