Dit ansvar ved salg af andelsbolig

Inden der kan være tale om et salg af en andelsbolig, skal du som sælger overholde en række pligter i henhold til loven. Du skal udlevere relevante nøgleoplysninger om andelsboligforeningen og selve andelsboligen til den interesserede køber.

Dit ansvar ved salg af andelsbolig er bl.a. at fremsende disse dokumenter og nøgleoplysningen til køber:

  • Foreningens vedtægter
  • Foreningens seneste årsregnskab og budget
  • Et referat af den seneste generalforsamling i foreningen
  • Vedligeholdelsesplan, hvis foreningen har lavet en aftale omkring dette
  • Nøgleoplysninger om andelsboligforeningen
  • Nøgleoplysninger om andelsboligen til salg

Du kan læse mere om dette i Bekendtgørelsen om oplysningspligt ved salg af andelsboliger.

Giv gerne køberen besked om evt. byggetilladelser, hvis der er udført forbedringer eller hvis der er andet inventar som skal indgå i handlen – her udleveres der de nødvendige kvitteringer, brugsvejledninger og lignende på inventaret.

Sælgeren har ansvaret for at vedligeholde boligen, indtil køberen overtager den. Det betyder, at boligen overtages i fin stand og uden møbler eller andet inventar, som ikke er aftalt at skulle indgå i handlen.

Mit ansvar - Sælg din andelsbolig