Andelsboligforeningens ansvar

Først og fremmest er det en god idé at være i kontakt med andelsboligforeningen allerede fra starten, da det er dem som skal godkende købsaftalen. Desuden kan foreningen vælge at sætte salgsprisen for andelsboligen ned, hvis de finder den for høj. Det ville være noget rod først at få afklaret efter forhandlinger med en interesseret køber.

Desuden skal bestyrelsen godkende den nye andelshaver før vedkommende kan få lov til at overføre det aftalte beløb og eventuelle rettighedshavere til andelsboligforeningen. Herefter udbetales sælgerens del til sælger – og hvis der er et skyldigt beløb til foreningen, så bliver dette trukket fra det samlede beløb. Køber får til sidst udleveret andelsbeviset, når handlen er afsluttet.

Andelsboligforeningens ansvar - Sælg din andelsbolig