Andelsboligforeningen

Når du først ejer en andelsbolig, følger der et fællesskab med. En andelsboligforening opstår med det formål at drive den ejendom, som andelshaverne bor i.

Man driver en andelsboligforening på baggrund af følgende: